logo
Loading...

Scikit-Learn 5. sklearn 的 datasets 數據庫 - 莫煩_Scikit-learn python數據科學入門 - Cupoy

python3 sklearn 基礎教學教程本節練習代碼:https://github.com/MorvanZhou/tutorials/blob/master/sklearnTUT/sk5_data...

python3 sklearn 基礎教學教程本節練習代碼:https://github.com/MorvanZhou/tutorials/blob/master/sklearnTUT/sk5_datasets.py Sklearn 提供了很多的有用的數據庫,既有真實數據也有你可以編造的數據!特別的強大. da... 來源:https://morvanzhou.github.io/tutorials/machine-learning/sklearn/2-3-database/